Gdje parkirati?

Ne gubite vrijeme, parkirajte se u neposrednoj blizini na javnom parkiralištu iza zgrade Privredne banke Zagreb (ulaz iz Radničke, uz lijevu stranu zgrade PBZ-a)

U neposrednoj blizini Poliklinike Podgajski locirana je javna garaža i otvoreno parkiralište (iza poslovne zgrade Privredne banke Zagreb na Radničkoj cesti 48 – ulaz iz Radničke, uz samu zgradu PBZ-a, 20-ak metara desno od ulaza u garažu Green gold-a.

Cijena parkiranja; 10 Kn/sat. Prozor ordinacije (siva zgrada) gleda na parking.

Kako je ulaz u ordinaciju s južne strane zgrade, potrebno je dolazeći s parkinga obići zgradu s istočne ili zapadne strane.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close