GENERALNE COVID-19 UPUTE PACIJENTIMA

Molimo Vas da na prethodno dogovoreni pregled dolazite sami s OBAVEZNOM maskom na licu prilikom dolaska. Osobe u pratnji do daljnjeg nećemo pustiti da uđu u prostor Poliklinike.
Ukoliko niste ponijeli masku za lice možete ju dobiti prilikom ulaska u prostorije Poliklinike.
Prilikom ulaska u Polikliniku OBAVEZNO dezinficirajte ruke, na vidljivom mjestu smještenim i dostupnim, dezinfekcijskim sredstvom.

Sukladno uputama nacionalog Stožera civilne zaštite RH, a u svezi s aktualnom epidemijom koronavirusa COVID-19 (SARS—CoV-2), upozoravamo sve naše pacijentice da odgode planiranje posjeta, kao i prethodno zakazane posjete Poliklinici ukoliko su trenutno dokazano oboljele od COVID-19 infekcije, ukoliko su u statusu obvezne samoizolacije, te ukoliko na bilo koji način sumnjaju;

  • da su bile u kontaktu s potencijalno zaraženim i/ili oboljelim osobama ili
  • ukoliko kod njih postoje znaci aktualne infekcije dišnih puteva i/ili probavnog sustava, te
  • ukoliko se u njih radi o opće lošem stanju s povišenom temperaturom nepoznatog uzroka i ostalim općim infektivnim znacima i simptomima (glavobolje, bolovi u mišićima, kostima i sl.)

Svaku odgodu prethodno zakazanog termina posjete Poliklinici otkažite pravovremeno mailom, SMS-om ili telefonski.
O postupanju u svezi s pregledima koji se, zbog prirode stanja (akutne ginekološke bolesti i poremećaji, aktualna trudnoća) ne mogu odgoditi, možete nas prethodno kontaktirati osobno na mail:

info@poliklinika-podgajski.hr

Preporučamo Vam da kontinuirano pratite sva sredstva javnog informiranja kako biste mogli pravilno i pravodobno postupiti sukladno uputama za epidemiju nadležnih državnih tijela.

BUDITE ODGOVORNI, CIJEPITE SE!

Detaljne i aktualne informacije o postupanju u svezi COVID epidemijom možete pronaći i na:

https://vlada.gov.hr/koronavirus#o_bolesti

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close