Ginekologija i opstetricija

Dostupne usluge

Rutinski periodični ginekološki pregledi
Klinički pregledi, ultrazvučna dijagnostika, ginekološka citološka, molekularna i kompletna mikrobiološka dijagnostika, pregled dojki…

Postupci i metode modernog planiranja obitelji
Primjena modernih metoda kontracepcije, te kompletna potrebna prethodna dijagnostika i obrada.
Postkoitalna (“morning after”) kontracepcija, laparoskopska sterilizacija.

Kontrola i nadzor trudnoće od začeća do porođaja
Kompletna rutinska klinička, laboratorijska, ultrazvučna i mikrobiološka obrada i nadzor trudnica. Postupci integriranog ultrazvučno-biokemijskog probira na aneuploidije, neinvazivni prenatalni testovi na aneuploidije i najčešće genske bolesti (NIFTY, HARMONY, QUALIFIED, SYMPHONY)
Praćenje i kontrola trudnoće do samog termina uključivo i porođaj u suradnji s Klinikom za ženske bolesti i porode KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb, te Klinikom za ženske bolesti i porodništvo, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Dijagnostika i operacijsko liječenje ginekoloških bolesti i poremećaja
Organizacija kompletene prijeoperacijske obrade, te samog operacijskog zahvata u suradnji s etabliranim bolničkim ustanovama (Klinika za ženske bolesti i porode KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb).
Klasične i minimalno invazivne endoskopske kirurške tehnike i pristupi.
Najmodernije metode prevencije, probira, obrade i liječenja genitalnog karcinoma, te cijepljenje protiv HPV-a.

Obrada i liječenje neplodnosti
Kompletna neinvazivna i invazivna dijagnostika i liječenje neplodnih parova u suradnji s Klinikom Vuk Vrhovac Klinike za ženske bolesti i porode KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb.
Mikrobiološka i molekularna obrada s detekcijom i liječenjem spolno prenosivih infekcija.

Obrada i liječenje hormonskih poremećaja
(sindrom policističnih jajnika, poremećaji ovulacije, anoreksija, bulimija, gojaznost, te ostali ginekološki poremećaji uzrokovani endokrinološkim oboljenjima)

Ginekološka obrada i nadzor aktivnih sportašica
Hormonska obrada i liječenje, regulacija menstruacijskog ciklusa, prevencija i liječenje hormonskih poremećaja nastalih kao posljedica iscrpljujućeg treninga.

Obrada i liječenje klimakteričnih tegoba i poremećaja
Postupci prevencije, nadzora i liječenja poremećaja žena u pre– i postmenopauzi.

Obrada, liječenje i nadzor uroginekoloških poremećaja
Kompletna obrada, terapija, konzervativni i kirurški tretmani porememćaja statike zdjeličnog dna u žena s uroginekološkim tegobama i porememećajima u suradnji s Klinikom za ženske bolesti i porode KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb, te Klinikom za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb. 

Nadzor, obrada i liječenje pacijentica s transplantiranim organima
Obrada i liječenje pridruženih ginekoloških oboljenja, prekoncepcijska obrada, nadzor trudnoće i poroda…

Savjetodavne usluge
Zdravstvena edukacija, konzilijarna mišljenja i ekspertize, “second opinion”…

Sistematski pregledi žena
Kompletni i djelomični sistematski pregledi žena, ovisno o ugovorenom opsegu pretraga i postupaka, uz vrlo povoljne cijene.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close